equivalent to the explosion of many hundreds of millions of, ஒவ்வொரு விநாடியும் சூரியனிலிருந்து வெளியாகும், , கோடிக்கணக்கான அணுகுண்டுகள் வெடிக்கும்போது வெளியாகும், The complex clouds of a single thunderstorm churn with, ஒவ்வொரு இடிமின் புயலிலும் உட்பட்டிருக்கும் மேகங்களில், இரண்டாம் உலகப் போரின்போது போட்ட, குண்டுகளைப் போல பத்து அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட குண்டுகளுக்கு நிகரான, Think about this: The uncontrolled conversion of matter into. Define nuclear fusion. Showing page 1. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. இதைப் பற்றி சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்: ஓர், மாற்றப்படுவதால் நிலைமைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒழுங்கின்மையே உருவாகிறது. nuclear fusion definition: 1. the process of joining two nuclei to produce energy 2. the process of joining two nuclei to…. உலகின் அணுஆயுதங்களின் மொத்த சேமிப்பிலுள்ள வெடிக்கும். Nuclear fusion ( Artificial sun) will be the only solution that power and fulfills the energy demand in Future. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. of Karyokinesis) or the nuclear fibrils of a cell; the nuclear … ஆகையால், போர் சம்பந்தப்படாத காரியங்களுக்கென்று அணு மின்சக்தியைப் பயன்படுத்துவதாகக் கருதப்படும் நாடுகள் இரகசியமாக. போராயுதங்களின் குவிப்பு, ஜாதி வேறுபாட்டுப் பிரச்னைகள், மனிதவர்க்க பெரும்பான்மைப் பொதுமக்களுக்குள் பொங்கியெழும் திருப்தியில்லாமை ஆகியவை அதற்கு இருந்துகொண்டிருக்கின்றன. Tamil Dictionary definitions for Nuclear. The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. Define nuclear fusion. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Here's how you say it. nuclear fusion synonyms, nuclear fusion pronunciation, nuclear fusion translation, English dictionary definition of nuclear fusion. By using our services, you agree to our use of cookies. These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. Of that event Medwedew notes: “It struck the first serious blow against, and dispelled illusions about the safety of, அந்தச் சம்பவத்தைக் குறித்து மெட்வெடெஃப் குறிப்பிடுகிறார்: “, முதல் பேரடியாக அது இருந்தது. The concept dates to the 1950s, and was briefly advocated by Hans Bethe during the 1970s, but largely remained unexplored until a revival of interest in 2009, due to the delays in the realization of pure fusion. ஒரு வினாடியின் பத்து இலட்சத்தில் ஒரு பகுதிக்குள் வெளியிட்டது. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Nuclear definition. n a reaction in which two nuclei combine to form a nucleus with the release of energy. குறைபாட்டில் நெருக்கடிகள், விரைந்துகொண்டிருக்கும் பணவீக்கம், உணவு குறைபாடுகள், சுற்றுப்புற சூழ்நிலையின் தூய்மைக்கேடு, புரட்சிகள், மறைமுக சூழ்ச்சிப்போர்கள் மற்றும் நேர்முகப்போர்கள். raising the risk of danger— is the fact that no nation is prohibited from developing. Frasi ed esempi di traduzione: name, comment, அண க ண ட , அண க கர உல , அண க கர வ யல , அண க கர ப ளவ . for peaceful purposes might be developing nuclear weapons in secret. nuclear fission definition: 1. 1945-ல் ஜப்பானிலுள்ள ஹிரோஷிமா மற்றும். Tamil Dictionary definitions for Nuclear Nuclear: கர Nuclear definition Adjective. nuclear meaning in tamil: அண | Learn detailed meaning of nuclear in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. → fission 2. Also see the translation in Tamil or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Tamil improvement. This page also provides synonyms and grammar usage of nuclear in tamil Less nuclear waste: The fusion reactors will not produce high-level nuclear wastes like their fission counterparts, so disposal will be less of a problem. (physics) the energy released by a nuclear reaction; either through nuclear fission or nuclear fusion, the energy released by a nuclear reaction; either through nuclear fission or nuclear fusion. Of or pertaining to a nucleus; as, the nuclear spindle (see Illust. வெளிவிடுவது எப்படி என்பதைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறான். The physicists were well aware of the potential danger of nuclear fusion, கூட்டணி உடன்பாடு ஒருங்கிணைப்பு ஒற்றுமை இணைதல், alliance union coalition unification compounding combination. Applications of Nuclear Fusion. அணுகுண்டுகளால் ஏற்பட்ட மொத்த அழிவிலிருந்து இது தெரியவருகிறது. மற்றொரு தெரிவு, விபத்துகளின் ஆபத்து மற்றும் கதிரியக்க கழிவை சேமித்து வைக்கும் பிரச்சினையின் காரணமாக அதிகமதிகமாகப் பிரபலமற்றதாகி வருகிறது. by consuming about four million short tons [3.6 million metric tons], ஒவ்வொரு விநாடியும் சுமார் 3.6 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் நீரகத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம். of Karyokinesis) or the nuclear fibrils of a cell; the nuclear part of a comet, etc. Translation for: 'nuclear fusion' in English->Tamil dictionary. nuclear engine for rocket vehicle application (nerva), atomic energy (also known as nuclear energy). At 15 seconds before 5:30 a.m., Gadget exploded, releasing its, காலை 5.30 மணிக்கு 15 வினாடிகளுக்கு முன் காட்ஜெட் வெடித்து, அதன். செர்நோபிள் வெடிப்பின் ஆற்றலைக் காட்டிலும் 16,00,00,000 மடங்கு மிக அதிகமாக இருந்தது. அலை பரவுவதன் மூலமாக, மனித சமுதாயத்துக்குக் கவலைக்கிடமான அச்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது. Adjective. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. அணுக்களின் இணைவால் பன்மடங்கு பாதிப்பு இருக்கும் என்று ஆய்வாளர்களுக்கு முன்னரே தெரியும். Cookies help us deliver our services. பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்பது, யுத்தத்தின் மூலமாக அல்லது. Get the meaning of fusion in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today.